قالب پرشین بلاگ


بنام خداوند خالق زیبای ها

Molish test

هدف از آزمایش: تشخیص قندها

وسایل آزمایش: معرف آلفا نفتول ، چند سی سی نمونه ، اسیدسولفوریك غلیظ، لوله آزمایش ، قطره چكان

 

شرح آزمایش:

تست مولیش برای تشخیص همه ی قندها به كار می رود ( تست عمومی ) . كلیه قندها در مجاورت اسید غلیظ آب از دست می دهند و تبدیل به فورفورال ویا مشتقات آن می شوند . فورفورال ها در مقابل تركیبات فنولی مانند آلفا نفتول كمپلكس رنگی میدهند .

برای این كار لازم است ،‌2سی سی نمونه را (هر نوع قندی ) را با دو قطره آلفا نفتول درون لوله آزمایش مخلوط كرده و بعد یك سی سی اسید سولفوریك غلیظ را به آرامی از جدار لوله به درون محلول می ریزیم ،‌در نتیجه كمپلكس رنگی بین دو فلز مشاهده می شود .

 

نتیجه :

                                     

سوال؟در تست مولیش برای تشكیل كمپلكس رنگی نیاز به 100 درجه است ولی لوله تست را در بن ماری جوش قرار ندادیم .چرا؟ چون این واکنش گرماده می باشد .

آزمایش دوم

Benedick test

 

هدف از آزمایش : شناسایی قند های احیا كننده ( كلیه قندهای مونوساكارید ، دی ساكارید . )

 

وسایل آزمایش: معرف نیترات مس 2+ در محیط قلیایی ،‌نمونه ( حاوی قند های مونوساكارید و دی ساكارید .) لوله آزمایش، ین ماری جوش ، قطره چكان

 

شرح آزمایش:

این تست برای شناسایی قند های احیا كننده می باشد ، به این صورت كه قند های احیا كننده در مجاورت مس +2 خود اكسید شده و مس را احیا می كند . برای انجام این تست ابتدا 2 سی سی نمونه گلوكز را با 3 سی سی معرف بندیكت درون لوله آزمایش مخلوط می كنیم كه تركیب سبز رنگی مشاهده می شود ، سپس به مدت 10 دقیقه لوله آزمایش را در بن ماری جوش قرار داده پس از ان به دلیل وجود قند احیا كننده محلول به رنگ قرمز در می آید .

 

نتیجه :

 

آزمایش سوم

Barford test

 

هدف از آزمایش : تشخیص مونوساكاری ها

وسایل آزمایش: معرف استات مس +2 در اسید استیك ، چند سی سی نمونه ،‌ لوله آزمایش ،‌بن ماری جوش ،‌قطره چكان

 

شرح آزمایش :

این تست برای تشخیص مونوساكارید ها می باشد . به این صورت كه چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاكنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساكاریدها  احیا كننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساكاریدها به این تست جواب می دهند .

برای انجام این تست ابتدا 2سی سی نمونه (قند مونوساكارید ) را با یك سی سی معرف بارفورد درون لوله آزمایش مخلوط كرده و به مدت 5 دقیقه در بن ماری جوش قرار داده سپس ، بعد از 5 دقیقه رسوب قرمز رنگی در ته لوله آزمایش مشاهده می شود .

[ جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:10 ] [ رحمان شکیبایی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این مسیری که تو داری میریی
خط کشیشو من کردم ....
{ پروفایلم فعال}
{پیام خصوصی نذارید}
{نظر یادت نره }
امکانات وب